Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Regressietherapie IJsselstein kan alleen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Regressietherapie IJsselstein. Op de website www.regressietherapie-ijsselstein.nl kunt u geen persoonlijke gegevens achterlaten en wordt er ook niets geregistreerd. Indien u gebruikt maakt van de diensten van Regressietherapie IJsselstein dient u Regressietherapie IJsselstein vooraf schriftelijke toestemming te verlenen om deze gegevens te verwerken. In deze schriftelijke toestemming staan beschreven welke gegevens op welke manier worden bewaard.

WAAROM REGRESSIETHERAPIE IJSSELSTEIN GEGEVENS NODIG HEEFT

Regressietherapie IJsselstein verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Regressietherapie IJsselstein uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG REGRESSIETHERAPIE IJSSELSTEIN GEGEVENS BEWAART

Regressietherapie IJsselstein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en wettelijk is bepaald en om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Regressietherapie IJsselstein verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij in uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Regressietherapie IJsselstein worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. De website www.regressietherapie-ijsselstein.nl maakt geen gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Regressietherapie IJsselstein maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Regressietherapie IJsselstein bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Regressietherapie IJsselstein te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Regressietherapie IJsselstein heeft hier geen invloed op. Regressietherapie IJsselstein heeft Google geen toestemming gegeven om via Regressietherapie IJsselstein verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Regressietherapie IJsselstein
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen tenzij wettelijk anders bepaald is. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@regressietherapie-ijsselstein.nl. Regressietherapie IJsselstein zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Regressietherapie IJsselstein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Regressietherapie IJsselstein maakt geen gebruik van cookies en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Regressietherapie IJsselstein op via info@regressietherapie-ijsselstein.nl. www.regressietherapie-ijsselstein.nl is een website van Regressietherapie IJsselstein. Regressietherapie IJsselstein is als volgt te bereiken:

Postadres: Briljanthof 3, 3402 GP IJSSELSTEIN
Vestigingsadres: Briljanthof 3, 3402 GP IJSSELSTEIN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57466866
Telefoon: 030-6881934
E-mailadres: info@regressietherapie-ijsselstein.nl