Wie zijn wij?

Diana Schwartz, Regressietherapeut, tekentherapeut, emotief therapeut

Diana Schwartz
Regressietherapeut, tekencoach voor ouder en kind, emotief therapeut.

Ik ben moeder van twee volwassen dochters. Ook bij mij is de opvoeding van mijn kinderen niet altijd vlekkeloos verlopen. Of dit nu kwam door gebeurtenissen van buitenaf of door blokkades waarbij ik mezelf tegenkwam, het was niet altijd makkelijk. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in spiritualiteit en dacht ik al na over ‘grote’ vragen zoals Waarom ben ik hier, waarom overkomt mij dit, hoe ga ik hiermee om en waarom voel ik mij zo?

Ik ondersteun graag anderen in het proces van persoonlijke groei, ontwikkeling en opvoeding. Mijn interesse ligt met name bij kinderen en jong volwassenen omdat ik erg geïnteresseerd ben in hun proces van ontwikkeling. Ik vind het van groot belang dat kinderen gezien en gehoord worden, zodat hun zon kan schijnen precies zoals dat bedoeld is.

Ik vind tekenen een prachtige manier om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de tekenaar. Deze inzichten kan ik vervolgens gebruiken. Hiermee wordt een veranderingsproces in gang gezet. Ik heb een grote passie voor het welzijn van kinderen en heb daarom mijn specialisatie op kinderen en hun ouders gericht. Met als streven liefde, harmonie en geluk. In dat streven gebruik ik ook regressie- en emotieve therapie om dat doel te bereiken.

Opleiding en trainingen:
  • Regressie en reïncarnatietherapie (SRN)
  • Emotieve therapie (SET Utrecht)
  • Emotieve therapie met kinderen
  • Creatieve communicatie met kinderen
  • Genezend tekenen en regressietherapie

Bob de Vries, Regressietherapeut, emotief therapeut
Bob de Vries
Regressietherapeut, emotief therapeut

Ik ben vader van twee volwassen dochters en een zoon. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de samenhang van dingen en gebeurtenissen. Vooral was ik geïnteresseerd in de vraag ‘wie ben ik?’ en ‘waarom zijn de dingen zoals ze zijn?’. Ik verdiepte me in oosterse- en westerse wijsheden om op grote vragen antwoorden te vinden. Uiteindelijk heb ik door opleidingen, therapie en de gebeurtenissen in mijn leven mijn balans gevonden en wens ik iedereen hetzelfde toe. Ik wil daarin voor iedereen een ondersteunende hulp zijn en het verschil maken. Regressietherapie en emotieve therapie zijn effectieve methoden om dit te bereiken, ook bij mensen bij wie andere therapieën nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Opleiding:
  • Regressie en reïncarnatietherapie (SRN)
  • Emotieve therapie (SET Utrecht)