Coaching/therapie voor kinderen

Kinderen kunnen niet altijd makkelijk uiten wat ze dwarszit. Vaak uiten ze dit via bepaald gedrag maar ze tekenen onbewust wél waar zij last van hebben. Uit een tekening is veel af te lezen. Wij letten bijvoorbeeld op kleur, lijnen, vormen, energie, interactie of symboliek. Ook is er aandacht voor de manier hoe er door kinderen getekend wordt, wat er getekend wordt, en waarom.

Een tekening geeft informatie over onze energie, onze gevoelens, onze angsten, onze herinneringen en onverwerkte ervaringen. Door de tekening te ‘lezen’ en hierover met kinderen in gesprek te gaan kunnen we zien waar de problemen zijn ontstaan, of wat er aan de hand is waardoor ze problemen ondervinden in hun functioneren. Hierna doen we vervolgopdrachten om de problemen die naar voren komen te verwerken. Mijn doel is jouw kind weer in zijn eigen kracht te zetten en het bewust te maken van zijn/haar eigen kracht, waardoor jouw kind verandert en problemen kunnen oplossen. Ook kunnen we samen met de jou als ouder tekenen als dit nodig mocht zijn.
Kinderen kunnen niet altijd vanuit zichzelf veranderen of het probleem oplossen. Vaak hebben ze de hulp van de ouders nodig. Vaak is het een proces van geleidelijke verandering die ontstaat door verandering van het gedrag van kinderen en dat van de ouders, hierdoor zal iedereen in het gezin lekkerder in zijn vel gaan zitten en gelukkiger worden.

De werkvormen coaching / therapie

Bij beide vormen maken we gebruik van beeldende werkvormen zoals tekenen, schilderen en collages maken. Naast het tekenen gebruik ik ook lichaamswerk, visualisatieoefeningen, een geleide fantasie of meditatie. Wat we doen, hangt natuurlijk af van de persoonlijke situatie en de hulpvraag van het kind.
Doordat we bij deze werkvormen het lichaam en alle zintuigen betrekken hebben de werkvormen een verdiepende werking. Het is niet resultaatgericht; het is dus niet belangrijk of een tekening er bijvoorbeeld  mooi uitziet. Het is de verdiepende werking van de verschillende werkvormen die het resultaat geeft.

Therapie volwassenen

Therapie kinderen

Motoriekondersteuning

Een tekening bevat meer informatie dan we zelf beseffen

Voor wie tekenen als coaching en therapie?

Kinderen die:
  • thuis of op school onhandelbaar zijn
  • buiten de groep vallen
  • niet lekker in hun vel zitten
  • een scheiding, ziekte of verlies te verwerken hebben
  • gepest worden of zelf pesten
  • nare dromen, nachtmerries of angsten hebben
  • te druk zijn, te weinig energie hebben of somber zijn
Heb je een kind dat niet lekker in zijn of haar vel zit, somber is of regelmatig problemen heeft met andere kinderen?
Wij helpen je zoon of dochter weer gewoon kind te zijn.

Diana Schwartz, therapeut Regressietherapie IJsselstein