Coaching en therapie door middel van tekenen

Uit een tekening is veel af te lezen. We letten dan bijvoorbeeld op kleur, lijnen, vormen, energie, interactie en symboliek. Een tekening is als een plattegrond van ons bewustzijn. Alles wat we tekenen is een aspect van datgene wat er op dat moment in ons leven en in ons bewustzijn speelt. Bij het tekenen gaan we uit van een holistische visie waarbij het denken, emoties en lichaamsgevoel worden aangesproken. Een tekening geeft informatie over onze energie, gevoelens, angsten, herinneringen en onverwerkte ervaringen. Door met de tekencoach/therapeut over de tekening in gesprek te gaan en hier het denken, de emoties en lichaamsgevoel bij te betrekken wordt duidelijk wat het is waar we precies last van ondervinden. Als dat helder is zetten we het traject van coaching of therapie in gang.

Wanneer coaching, wanneer therapie?

Coaching is toekomstgericht werken zonder dat daar onverwerkte of negatieve ervaringen aan ten grondslag liggen.

Therapie richt zich op onverwerkte ervaringen en trauma’s waarna ze verwerkt worden. Hierdoor keren levensenergie, vreugde en verlangen weer terug.

Overzicht coaching en therapie door middel van tekenen:

Therapie volwassenen

Therapie kinderen

Motoriekondersteuning

Een tekening bevat meer informatie dan we zelf beseffen

Voor wie tekenen als coaching en therapie?

Volwassenen die:
 • somber zijn
 • last hebben van een burn-out
 • overspannen zijn
 • moeite hebben met grenzen aangeven
 • geen energie hebben
 • terugkerende conflictsituaties thuis en/of op het werk tegenkomen
 • niet komen tot dingen die ze graag willen
 • het gevoel hebben het altijd alleen te moeten doen
 • te maken hebben met rouwverwerking
Kinderen die:
 • thuis of op school onhandelbaar zijn
 • buiten de groep vallen
 • niet lekker in hun vel zitten
 • een scheiding, ziekte of verlies te verwerken hebben
 • gepest worden of zelf pesten
 • nare dromen, nachtmerries of angsten hebben
 • te druk zijn, te weinig energie hebben of somber zijn
Heb je een kind dat niet lekker in zijn of haar vel zit, somber is of regelmatig problemen heeft met andere kinderen?
Wij helpen je zoon of dochter weer gewoon kind te zijn.

Diana Schwartz, therapeut Regressietherapie IJsselstein