Waarom therapie of coaching?

Heb je het gevoel dat je moet óverleven in plaats van leven? Of dat je alles op kracht moet doen? En wil jij daar verandering in aanbrengen? Regressietherapie IJsselstein biedt de juiste therapie die zorgt voor die verandering. Vanuit een holistische visie -waarbij het denken, de emotie en het lichaamsgevoel worden samengebracht- pakken we jouw onverwerkte- en soms diep weggestopte ervaringen aan, om ze op een verantwoorde en gezonde manier te verwerken.

regressietherapie

Regressietherapie

Door middel van herbeleving van onverwerkte ervaringen en het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van je persoonlijke problematiek worden trauma’s verwerkt. De herbeleving kan plaatsvinden vanaf dat je moeder zwanger van je was tot en met vandaag aan toe. Afhankelijk van het aangedragen probleem pakken we het probleem aan in procesvorm of in een probleemgerichte sessie.
emotieve therapie

Emotieve therapie

Emotieve therapie is therapie voor verwerking zónder herbeleving en richt zich op ervaringen in het nu, tegen welke strubbelingen loop je aan? De moeilijke gebeurtenissen of ervaringen worden niet opgehaald, de focus ligt op de verwerking van die gebeurtenis of ervaring die je nu beleeft, tenslotte kent gevoel geen tijd! Trauma’s worden opgespoord en geneutraliseerd. Ook hier kan het aangedragen probleem worden aangepakt in procesvorm of doen we dat middels een probleemgerichte sessie.

reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie

Soms is de oorzaak van angst, boosheid of verdriet niet te herleiden naar een gebeurtenis van wat we in het leven hebben meegemaakt. Ons geheugen is in staat om verder in de tijd terug te gaan en er kan door emotie, woorden en lichaamsgevoel samen te brengen een herinnering worden opgeroepen die verklaart waarom je de dingen ervaart zoals je ze ervaart. Zelfs als je geen waarde hecht aan het idee van het bestaan van vorige levens.
tekenen en coaching voor volwassen, kinderen en motoriekondersteuning

Tekenen en coaching voor volwassen, kinderen en motoriekondersteuning

Tekeningen vertellen veel over de tekenaar, jong of oud, en die kennis wordt gebruikt om gevonden knelpunten weg te nemen.
Voor kinderen met motorische problemen wordt zo op een speelse en creatieve manier de motoriek verbeterd.
regressietherapie

Regressietherapie

Door middel van herbeleving van onverwerkte ervaringen en het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van je persoonlijke problematiek worden trauma’s verwerkt. De herbeleving kan plaatsvinden vanaf dat je moeder zwanger van je was tot en met vandaag aan toe. Afhankelijk van het aangedragen probleem pakken we het probleem aan in procesvorm of in een probleemgerichte sessie.
emotieve therapie

Emotieve therapie

Emotieve therapie is therapie ten behoeve van de verwerking zónder herbeleving. De moeilijke gebeurtenissen of ervaringen worden niet opgehaald, de focus ligt op de verwerking van die gebeurtenis of ervaring. Trauma’s worden opgespoord en geneutraliseerd. Ook hier kan het aangedragen probleem worden aangepakt in procesvorm of doen we dat middels een probleemgerichte sessie.
reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie

Soms is de oorzaak van angst, boosheid of verdriet niet te herleiden naar een gebeurtenis van wat we in het leven hebben meegemaakt. Ons geheugen is in staat om verder in de tijd terug te gaan en er kan door emotie, woorden en lichaamsgevoel samen te brengen een herinnering worden opgeroepen die verklaart waarom je de dingen ervaart zoals je ze ervaart. Zelfs als je geen waarde hecht aan het idee van het bestaan van vorige levens.
tekenen en coaching voor volwassen, kinderen en motoriekondersteuning

Tekenen en coaching voor volwassen, kinderen en motoriekondersteuning

Tekeningen vertellen veel over de tekenaar, jong of oud, en die kennis wordt gebruikt om gevonden knelpunten weg te nemen.
Voor kinderen met motorische problemen wordt zo op een speelse en creatieve manier de motoriek verbeterd.

Voor wie?

Volwassenen die:
 • somber zijn
 • last hebben van een burn-out
 • overspannen zijn
 • moeite hebben met grenzen aangeven
 • geen energie hebben
 • terugkerende conflictsituaties thuis en/of op het werk tegenkomen
 • niet komen tot dingen die ze graag willen
 • het gevoel hebben het altijd alleen te moeten doen
 • te maken hebben met rouwverwerking
Kinderen die:
 • thuis of op school onhandelbaar zijn
 • buiten de groep vallen
 • niet lekker in hun vel zitten
 • een scheiding, ziekte of verlies te verwerken hebben
 • gepest worden of zelf pesten
 • nare dromen, nachtmerries of angsten hebben
 • te druk zijn, te weinig energie hebben of somber zijn
Burn-out aanpakken en toch doorwerken?
Zet de eerste stap! Bel 06 – 2442 3509

Diana Schwartz, therapeut Regressietherapie IJsselstein