Regressietherapie

Onze problemen en weerstanden die we in het leven tegenkomen vinden hun oorsprong in het verleden. Het doel van de regressietherapie is om ingesleten patronen en negatieve reacties op te sporen en te neutraliseren, dat wil zeggen dat je weer vrij bent van belemmerende gevoelens en gedrag. Met regressietherapie worden de ervaringen die zorgen voor de problemen in het ‘nu’ opgespoord, in trance herbeleefd en alsnog verwerkt waardoor je je snel beter zal gaan voelen. Aan de hand van de ingebrachte problematiek kan worden ingeschat hoeveel sessies doorgaans nodig zijn.

Voor wie regressietherapie?
  • Heb je last van somberheid, burn-out, overspannenheid, moeite met grenzen aangeven of kom je niet tot dingen die je graag wilt?
  • Geen energie? Terugkerende conflict situaties op de werkvloer met familie of relatie?
  • Heb je het gevoel dat je er altijd alleen voor staat? Voel je je eenzaam?
  • Heb je moeite met het kiezen van de juiste partner? Ervaar je problemen op seksueel gebied?
  • Traumaverwerking; heb je heftige gebeurtenissen meegemaakt waar je niet los van komt?
  • Rouwverwerking; ben je een dierbare verloren waar je niet los van komt?
  • Krijg je je leven maar niet op de rit?
  • Heb je misschien last van angsten, fobieën, nachtmerries?
  • Ben je bang voor de dood?
  • Heb je steeds last van dezelfde terugkerende lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugklachten etc*?

Regressietherapie is geschikt voor iedereen die bereid is om aan eigen gevoelens en aan zichzelf te werken en die gewaarwordingen serieus neemt als weg naar energie en vrijheid.

Hoe werkt regressietherapie?

Regressietherapie is een inzichtgevende vorm van psychotherapie. Door trauma’s en traumatische ervaringen in ons leven, kan de levensenergie worden gestremd en kunnen overtuigingen zich vastzetten waardoor lichamelijke en/of emotionele klachten of ziekten ontstaan. Een trauma ontstaat als er geen ontlading plaatsvindt na een shock. Dit hoeft geen grote gebeurtenis te zijn, voor een kind kan het al een reactie zijn nadat het is geschrokken van bijvoorbeeld een op het kind af rennende hond, terwijl die geen kwaad in de zin heeft. Doordat de shock niet heeft kunnen ontladen zorgt het ervoor dat het kind zijn verdere leven bang is voor honden en ontstaat misschien de overtuiging dat honden onvoorspelbaar en gevaarlijk zijn. Of we kunnen gewoon niet uitleggen waarom we bang zijn, het is gewoon zo. Daardoor verandert dus ook het gedrag, wat eigenlijk altijd ongewenst gedrag is. In dit geval het mijden van honden en soms kan dat heel ver gaan. Door ontlading van de shock, op welke leeftijd dat is maakt niet uit, zal de angst ophouden te bestaan en daarmee ook het gedrag veranderen.
Het kan ook zijn dat er in de kindertijd gebeurtenissen zijn geweest waardoor je als kind bepaald gedrag aanneemt omdat je merkt dat dit je

een veilig gevoel geeft. We noemen dit een strategie of overlevings- strategie, maar dat dit gedrag kan zich als volwassene tegen je keren. Misschien herken je wel een pleaser in jezelf en cijfer je jezelf weg. Of je bent alleen met anderen bezig of misschien zorg je ervoor dat je niet wordt opgemerkt. Dat werkt tegen je als jij je verhaal eens kwijt wilt en het helpt je ook niet als je carrière wilt maken. Deze voorbeelden zijn slechts ter illustratie, er zijn talloze gebeurtenissen en ‘life events’ waardoor we gedragveranderende dingen meemaken. Door die ladingen te ontladen en inzichtelijk te maken kan de levensenergie weer ongehinderd stromen, ben je bevrijd van belemmeringen en kom je weer tot jezelf.

Verwerking door herbeleving:

Verwerking betekent, zoals hierboven uitgelegd, dat de symptomen verdwijnen en natuurlijke levensenergie terugkeert. Hierbij wordt in trance gewerkt in de verschillende herbelevingsgebieden waar trauma’s en overtuigingen zich bevinden. Of wanneer ze zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. Tenslotte begint ons leven al in de buik van de moeder, en niet pas na de geboorte. Want al maken we dit niet bewust mee, we dragen wel de herinneringen van dit moment. Vervolgens gaat de aandacht uit naar traumatische gebeurtenissen in de kindertijd tot het moment nu. Vandaar dat een complete behandeling  eigenlijk altijd uit meerdere sessies bestaat.

Wat is trance?

Trance is een natuurlijke toestand van verdiept bewustzijn, een bewustzijn waarbij de aandacht zowel in het hier en nu, als in het toen en daar kan zijn. Het is een zeer gerichte vorm van concentratie die je kunt vergelijken met het lezen van een spannend boek of het zien van een boeiende film. Dit zorgt ervoor dat je je kan richten op de ervaring en het gevoel en tegelijkertijd voel je en weet je dat de controle bij jou ligt.

Welke problemen pak je aan met regressietherapie?

Met regressietherapie pak je een breed scala van problemen aan. Problemen kun je ervaren op mentaal, emotioneel of fysiek* gebied, een combinatie daarvan of op het gebied van zingeving.

*) Regressietherapie is een aanvulling op en geen vervanging van de medische wetenschap.